เฟอร์นิเจอร์มีตำหนิ
สินค้าใหม่ 100% | ยังไม่เคยใช้งาน | ตำหนิจากการขนส่ง | ไม่ผ่าน QC | จัดส่งฟรี* | ประกอบฟรี | หมดแล้วหมดเลย
 
ตู้เหล็ก
 
 
TN2-103 ขายแล้ว
ตู้เหล็กไม่มีประตู 90x40x180cm.
2,199
ราคาปกติประมาณ 5,400 บาท
 
 
TN2-104 ขายแล้ว
ตู้เหล็กไม่มีประตู 90x40x180cm.
2,199
ราคาปกติประมาณ 5,400 บาท
 
 
TN2-224 ขายแล้ว
ตู้เหล็กไม่มีประตู 90x40x180cm.
2,199
ราคาปกติประมาณ 5,400 บาท
 
 
TN2-291 ขายแล้ว
ตู้เหล็กไม่มีประตู 120x40x180cm.
2,999
ราคาปกติประมาณ 7,800 บาท
 
 
TN2-369 ขายแล้ว
ตู้เหล็กไม่มีประตู 120x40x180cm.
2,999
ราคาปกติประมาณ 7,800 บาท
 
 
TN2-370 ขายแล้ว
ตู้เหล็กไม่มีประตู 120x40x180cm.
2,999
ราคาปกติประมาณ 7,800 บาท
 
 
TN2-151 ขายแล้ว
ตู้ล็อคเกอร์15ประตู 90x45x180cm.
3,999
ราคาปกติประมาณ 13,000 บาท
 
 
TN2-356 ขายแล้ว
ตู้ล็อคเกอร์15ประตู 90x45x180cm.
3,999
ราคาปกติประมาณ 13,000 บาท
 
 
TN2-301 ขายแล้ว
ตู้ล็อคเกอร์15ประตู 90x45x180cm.
3,999
ราคาปกติประมาณ 11,200 บาท
 
 
TN2-305 ขายแล้ว
ตู้ล็อคเกอร์12ประตู 90x45x180cm.
3,999
ราคาปกติประมาณ 10,000 บาท
 
 
TN2-313
ตู้ล็อคเกอร์ 3ประตู 30x45x180cm.
1,699
ราคาปกติประมาณ 7,200 บาท
 
 
TN2-314
ตู้ล็อคเกอร์ 3ประตู 30x45x180cm.
1,699
ราคาปกติประมาณ 7,200 บาท
 
 
TN2-316 ขายแล้ว
ตู้ล็อคเกอร์ 3ประตู 30x45x180cm.
1,699
ราคาปกติประมาณ 7,200 บาท
 
 
TN2-317
ตู้ล็อคเกอร์ 3ประตู 30x45x180cm.
1,699
ราคาปกติประมาณ 7,200 บาท
 
 
TN2-320
ตู้ล็อคเกอร์ 3ประตู 30x45x180cm.
1,699
ราคาปกติประมาณ 7,200 บาท
 
 
 
เก้าอี้สำนักงาน
 
 
TN3-048 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาเหล็ก
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-100 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-099 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-045ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-043 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-098 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-022 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-063 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-064
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-080 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-005 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-017
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาเหล็ก
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-021 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-011 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-016 ขายแล้ว
เก้าอี้ตาข่าย ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-073
เก้าอี้ตาข่าย ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 2,400 บาท
 
 
TN3-019 ขายแล้ว
เก้าอี้ตาข่าย ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-033
เก้าอี้ตาข่าย ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาไนลอน
999
ราคาปกติประมาณ 3,000 บาท
 
 
TN3-054 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-001 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-083 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-034 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-036 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-104 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-078
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-069
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-070
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-079
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-084
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-087
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-015 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-066 ขายแล้ว
เก้าอี้ตาข่าย ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,499
ราคาปกติประมาณ 5,000 บาท
 
 
TN3-105 ขายแล้ว
เก้าอี้ตาข่าย ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-020 ขายแล้ว
เก้าอี้ตาข่าย ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-085 ขายแล้ว
เก้าอี้ตาข่าย ปรับขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-086 ขายแล้ว
เก้าอี้ตาข่าย ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-088 ขายแล้ว
เก้าอี้ตาข่าย ขึ้นลงได้ เอนได้ ขาเหล็ก
1,299
ราคาปกติประมาณ 4,000 บาท
 
 
TN3-074
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
699
ราคาปกติประมาณ 2,000 บาท
 
 
TN3-075 ขายแล้ว
เก้าอี้หนัง ปรับขึ้นลงได้ ขาไนลอน
699
ราคาปกติประมาณ 2,000 บาท
   
 
เงื่อนไขการจำหน่านสินค้ามีตำหนิ
1. การจัดส่ง
   1.1 จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม เฉพาะอำเภอพุทธมณฑล)
   1.2 พื้นที่อื่นๆ คิดค่าบริการ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
2. บริการขึ้นชั้น
    2.1 จัดวางสินค้าโดยไม่ขึ้นชั้น ฟรี
    2.2 ในกรณีขึ้นชั้น คิดค่าบริการ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. ชำระเงิน โอนบัญชี เมื่อสั่งซื้อสินค้า (ไม่มีบริการชำระเงินปลายทาง)
4. สินค้าไม่มีการรับประกัน
5. การเปลี่ยนสินค้า คิดค่าบริการ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. สินค้าไม่สามารถคืนได้ ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 
 
         
 
Young Uncle
ยัง อังเคิล เฟอร์นิเจอร์มีตำหนิและค้างสต๊อก
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 
ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนนิติบุคคลกับ
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า
ผู้ประกอบการ
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของกรมสรรพากร
ผู้ค้ากับภาครัฐ
ลงทะเบียนในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 
สั่งซื้อสินค้า / สอบถามข้อมูล
02-022-0222
LINE OA : @gogoboy
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08:30-17:30 น.